Het najaar is een periode dat er veel neerslag valt in ons land. De kelders lopen vol en de straten staan blank. Maar wat kunnen wij aan dit probleem doen, om  te voorkomen dat we hier in de toekomst last van hebben? Een oplossing hiervoor kan zijn het afkoppelen van regenwater, zodat je hier in de toekomst geen last meer van hebt.

 

Oorzaak meer wateroverlast

Vroeger was het zo dat er sprake was van een gemengd rioolstelsel, waarbij het regenwater en afvalwater bij elkaar kwamen en gingen dan samen naar de afvalwaterzuivering. Bij het bouwen van nieuwe woonwijken is het echter nu zo dat er niet meer sprake is van een gezamenlijk riool maar er wordt een apart regenwaterriool gebouwd, wat het overbodige regenwater afwatert. Tegenwoordig lijkt het alsof we steeds meer last krijgen van overstromingen en dat  heeft te maken met het groeiende verharde oppervlak in Nederland.

Door het groeiende verhardende oppervlak in Nederland heeft regenwater de kans om snel weg te stromen, en hier is ons rioolstelsel niet op gebouwd, waardoor er dus overlast kan ontstaan.

 

Toch kan deze verharding ook juist gebruikt worden tegen wateroverlast, door juist de straten in te richten als een afvoerkanaal richting holle wegen of een waterplein als tijdelijke buffer te gebruiken kun je de overlast beperken. Ook kun je stenen gebruiken als infiltratiemiddel in de vorm van waterdoorlatende groenbestrating.

 

Thuis wateroverlast beperken

Wanneer je last hebt van wateroverlast in de straat dan is de kans groot dat je daar ook last van krijgt binnenshuis. De overlast van een overstroming binnenshuis wil je natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Een hulpmiddel die je hiervoor zou kunnen gebruiken is het gebruik van een dompelpomp, een dompelpomp is er namelijk op ingesteld om in plassen “gedompeld’ te worden zodat het water kan afgevoerd worden. Hierdoor kan een dompelpomp een enorm effectief middel zijn om de overlast van een overstroming te beperken, het is namelijk zo dat een simpele dompelpomp al snel tienduizend liter water wegpompt. Hierdoor kan je kelder of kamer al weer snel overlast vrij gemaakt worden, wat de kans op schade beperkt.