Er zijn verschillende factoren, die bepalen hoe hoog je zorgtoeslag is. Denk bijvoorbeeld aan het inkomen wat je op jaarbasis verdient, het eigen vermogen wat je in je bezit hebt, enzovoorts. Naarmate je inkomen groeit, zal je zorgtoeslag afnemen. De Nederlandse overheid gaat er in dit geval vanuit, dat je de zorgverzekering zelf kunt bekostigen en niet langer financiële hulp nodig hebt. Wat verandert er echter, wanneer je een huis gaat kopen? Heb je in dit geval nog recht op zorgtoeslag, of vervalt dit recht? In dit artikel lees je hier meer over.

Zorgtoeslag neemt af bij overname woning

De kans dat je zorgtoeslag afneemt na de overname van een woning is bijzonder groot. Met een relatief laag inkomen zal het immers niet mogelijk zijn om een woning te kopen. Daar komt bij, dat je na de overname van een woning een toeslagpartner bent van je partner. Dit betekent dat niet alleen je eigen inkomen van invloed is op de toeslagen waar je recht op hebt, maar ook die van je partner. Op internet vind je handige tools, die je kunnen helpen bij het bepalen van de hoogte van de toeslagen waar je recht op hebt. Maak gebruik van deze tool, om te kijken hoe hoog jouw zorgtoeslag straks is.

Terugbetalen van zorgtoeslag aan het eind van het jaar

Wanneer je te veel zorgtoeslag hebt ontvangen, zal dit geen boetes opleveren. Aan het eind van het jaar, na het indienen van je definitieve belastingaangifte, ontvang je een overzicht van de toeslagen waar je recht op hebt. Als blijkt dat je helemaal geen recht meer hebt op de zorgtoeslag of een van de andere toeslagen, zal je het eventueel al ontvangen bedrag terug moeten betalen. Het kan dus verstandig zijn om je toeslag al voor de overname van een woning stop te zetten.

Leave a Reply