De doelstelling voor het jaar 2050 is duidelijk. Volgens het Klimaatakkoord dient de gebouwde omgeving in Nederland tegen het jaar 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dat is nog niet meteen gebeurd, want in de jaren die komen moet er hiervoor nog een behoorlijke hoeveelheid aan werk worden verzet. 7 miljoen woningen en nog eens 1 miljoen andere gebouwen moeten binnen dit tijdsbestek van het gasnetwerk afgehaald worden. Dat belooft nog een meer dan behoorlijke uitdaging te gaan worden. Gelukkig schijnt er licht aan het einde van de tunnel.

Tempo moet omhoog

Tegenwoordig kunnen we vaststellen dat het aantal woningen die van het gas af is achterloopt op het tempo dat is vereist om de doelstelling voor het jaar 2050 te kunnen halen. Om deze doelstelling te kunnen behalen is er dan ook behoeften aan 50.000 woningrenovaties op jaarbasis. Dit komt neer op een indrukwekkende 1500 woningrenovaties per dag. Het is dan ook van groot belang dat we voor wat de energietransitie betreft een versnelling hoger schakelen. Enkel en alleen op die manier is het immers met zekerheid mogelijk om een klimaatneutraal gebouwde omgeving te bereiken tegen het jaar 2050.

Andere aanpak kan de moeite waard zijn

De organisatie TNO pleit voor het hanteren van een andere aanpak voor wat de energietransitie betreft in de gebouwde omgeving. Door het hanteren van haar oplossing zou het in de praktijk mogelijk moeten zijn om maar liefst 70 procent van de gebouwvoorraad niet alleen efficiënter en goedkoper, maar ook sneller te kunnen verduurzamen. Centraal in deze aanpak staat het toepassen van contingenten. Ben je nog niet bekend met deze benaming? Dan verklaren we ze graag voor je in onderstaand stukje.

Er is sprake van een contingent wanneer er een match ontstaat tussen een bepaalde oplossing op vlak van verduurzaming zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en het DNA waar een gebouw over beschikt. Het betreft hier een reeks van specifiek eigenschappen waar een gebouw over beschikt. Denk hierbij onder meer aan:

  • Het bouwjaar van een pand;
  • De ligging waar het pand over beschikt;
  • De samenstelling van het gezin;

Op moment van schrijven bestaat de verwachting dat een contingent gemiddeld over een omvang zou beschikken van zo’n 15.000 gebouwen. Het doel van dit contingent? Ervoor zorgen dat bepaalde verduurzamingsoplossingen binnen de gebouwde omgeving zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en het DNA van een gebouw kunnen worden gematched.

TNO | Kennis en expertise die gericht is op toepassing

Waarin schuilt dan precies de winst?

De winst voor wat het werken van bouw- en installatiebedrijven in contingenten binnen de gebouwde omgeving betreft schuilt in de mogelijkheid om niet alleen zeer gericht te innoveren, maar bovendien ook op te schalen. Op deze manier kan er worden gerekend op twee concrete voordelen, namelijk:

  • De kosten kunnen worden gedrukt;
  • Er bestaat een bepaalde zekerheid voor de afzetmarkt;

Dat is op moment van schrijven niet het geval. Maatwerk en het projectmatig verduurzamen is standaardpraktijk. Door ervoor te kiezen om je als onderneming op een contingent te focussen kan de ontwikkelde verduurzamingsoplossing in één klap worden toegepast op een volledige cluster van gebouwen. Dat is natuurlijk alleen maar bijzonder mooi meegenomen.

Leave a Reply