Een rookmelder is een apparaat dat je in een ruimte van een huis kunt ophangen. Dit apparaat detecteert wanneer er sprake is van rookvorming, en dus in veel gevallen van brand. Wanneer dit gedetecteerd wordt, geeft de rookmelder een waarschuwing, meestal in de vorm van een harde pieptoon. Wel zo handig als je bijvoorbeeld aan het slapen of douchen bent. Je kunt rookmelders autonoom laten werken, dat wil zeggen dat ze in hun eentje werken. De rookmelder detecteert in zijn eentje de rook, en geeft in zijn eentje een signaal af. Daarnaast heb je echter de optie om rookmelders met elkaar te koppelen. Dan heb je een grotere kans dat je op tijd gewaarschuwd wordt, ook als je je in een andere ruimte van je huis bevindt dan waar de brand daadwerkelijk is.

Waar moet je een rookmelder plaatsen?

Een rookmelder plaats je op het plafond van je dak. Als je een schuin dak of een puntdak hebt, plaats je de rookmelder een aantal centimeter onder het hoogste punt. De rook van een brand stijgt snel op, en de rook zal dus eerder gedetecteerd worden als de rookmelder hoog hangt. Er is echter geen verplichte plek om je rookmelder op te hangen. De enige eis die gesteld wordt aan het plaatsen van een rookmelder, is dat de waarschuwingstoon hoorbaar is. Het is niet handig om je rookmelder te plaatsen op een plek waar het bijvoorbeeld hard doorwaait, of vlak naast een ventilatie of airconditioner.

Welke rookmelder moet je kiezen?

In een bouwmarkt kun je vaak kiezen tussen veel verschillende soorten rookmelders. Sommige rookmelders detecteren naast rook ook andere eigenschappen, zoals de concentratie koolstofmonoxide of een ongebruikelijk hoge temperatuur. Elke rookmelder detecteert echter in elk geval rook. De manier van detectie verschilt per soort. Sommige rookmelders werken met licht: de rook die afkomstig is van een brand, beïnvloedt het licht dat op een sensor wordt geworpen. Andere rookmelders detecteren rook door middel van ionisatie. Rook blokkeert in dit geval niet het licht, maar de stroomkring door elektroden in de rookmelder. De meeste rookmelders gebruiken de eerstgenoemde methode.

Slimme rookmelders

Met een slimme rookmelder kun je de rookmelder koppelen aan een app op je smartphone of tablet. Het waarschuwingssignaal dat een rookmelder afgeeft, wordt dan via je apparaat gegeven. Als je niet thuis bent, kun je op deze manier alsnog weten dat er brand in huis is. Een ander voordeel van een slimme melder is dat je het geluidssignaal op je telefoon of tablet zelf kunt uitschakelen.