Vooral tijdens renovaties en bouwwerkzaamheden is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van asbest. Wil je meer te weten komen over asbest in huis en wat hier allemaal bij komt kijken? Ga dan verder met lezen.

Wat is asbest?

Asbest is niets meer dan een natuurlijk product dat uit gesteente en mineralen bestaat met taaie en onbrandbare vezels. Asbest werd voornamelijk gebruikt tijdens het bouwen van huizen vóór 1993 en is zeer slecht voor de gezondheid als de vezels ingeademd worden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen hechtgebonden en losgebonden asbest. Neem altijd contact op met een specialist in asbestsanering, zoals bijvoorbeeld Gaertner Milieutechniek, als je asbest constateert. 

Hechtgebonden versus losgebonden asbest

In geval van hechtgebonden asbest kan je uitgaan dat de asbestvezels in een ander materiaal vastzitten en niet gemakkelijk in de lucht komen. In de meeste gevallen hoef je niet in actie te komen als er sprake is van hechtgebonden asbest, zeker niet als het materiaal in goede staat verkeert en niet gesloopt of bewerkt moet worden. Bij losgebonden asbest komen asbestvezels gemakkelijk vrij waardoor deze ingeademd kunnen worden. Dit brengt allerlei nare gezondheidsproblemen met zich mee.

Asbest in huis herkennen

Asbest is te vinden in meerdere kleuren en structuren. Je kunt asbest zowel binnenshuis als buiten aantreffen. Asbest is niet altijd eenvoudig te herkennen aangezien asbestvezels niet te zien zijn met het blote oog. Het is dan ook verstandig om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen om naar de situatie te kijken. 

De kosten van asbestsanering

De kosten voor het inschakelen van een specialist in asbestsanering hangen voornamelijk af van waar het asbest zit, de soort en hoeveelheid asbest. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de manier waarop het asbest bevestigd is en naar de huidige staat van het asbesthoudend materiaal. Helaas is er geen subsidie beschikbaar voor asbestsanering vanuit de overheid, maar je kunt wel in aanmerking komen voor een fonds voor huiseigenaren. Bij het constateren van asbest kan je het best contact opnemen met een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf als zeker wilt zijn van een veilige sanering.

Leave a Reply